Location:Home > For Customer > Request Quotation
YÊU CẦU BÁO GIÁ

Nếu bạn muốn mua, thuê và bán container vận chuyển, hãy đưa yêu cầu ở đây!

Hãy chọn ngôn ngữ

* TÊN KHÁCH HÀNG
* SỐ ĐIỆN THOẠI
* EMAIL
ĐƠN HÀNG
* CHỌN DỊCH VỤ
KHU VỰC
* VUI LÒNG CHỌN KHU VỰC MONG MUỐN
NHẬN XÉT ( KHÔNG BẮT BUỘC)

Vui lòng cung cấp thêm một số thông tin sau:

THỜI GIAN( KHÔNG BẮT BUỘC)
thời gian dự kiến lấy container
THỜI GIAN THUÊ
tháng
Vui lòng chọn loại container và số lượng (không bắt buộc)
Loại container số lượng mới
container khô 20' DV
40' DV
20' HC
40' HC
45' HC
container đặc biệt 20' RF
40' HC RF
20' FR
40' FR
20' OT
40' OT
container bồn Khoang chứa ISO
Túi lỏng
Contact our sales directly!
The Best Value For Your Choice!
Choose the service
Choose the location
If there is no screening result, please click the button below to give us your specific requirements!
{{item.PersonName}}
{{item.JobLocation}}
{{item.Phone}}
{{item.Email}}
{{item.Skype}}
{{item.Country}}
{{item.AreaScope}}